Instruktion
2019-05-14

Rangering på Lastväxlarkärra LT24

Rangering ska alltid ske med släpen kopplad, luften dumpad och med dragstången inne: Instruktion