Timmersläp, Timmersläp Parator Referens
2019-05-21

Mer timmer i lasten gör åkarna gladare

Timmertransporter i framförallt Västernorrlands och Jämtlands län dominerar verksamheten på Jan Sundbergs åkeri AB, som har växt kraftigt det senaste decenniet – från en årsomsättning på knappt tio miljoner kronor till 37 miljoner kronor 2018 med förvärv av inte mindre än fem åkerier på vägen. Av 13 lastbilar med släp har företaget idag tio timmerbilar medan två kör grus och en lastar maskiner.  Läs mer