FJÄRR

VX17 - 20/24 • Link

Link, en av våra ”hjärte-produkter" som vi erbjuder i många olika utföranden. Fasta linkar för container och timmer, skjutbara för skåp för att kunna backa till kaj, eller komma ner i längd för att gå in på BK2 och inom 12 m gränser. De finns med tipp / skåp, för container eller timmer.   Ekipaget på bilden kör bitumen i vätskecontainer. Ett bra sätt att förflytta containers som väger lika mycket, i fallet ovan 23 ton per container. Då är linken ett utmärkt val. Samma för container med stålpulver eller liknande.
Totalvikt: 172024 ton

    Är du intresserad?

    Kontakta oss för mer information!