Leder teknikutvecklingen

Förmågan att tänka i nya banor leder till nya lösningar på kundernas transportproblem. Med våra unika konstruktioner anser vi oss vara ledande i teknikutvecklingen. Vi kan regelverken för transportbranschen och ser dessa som en möjlighet – inte en begränsning. Vår organisation liten och flexibel. Medarbetarna har en imponerande och mångårig kompetens.

Affärsidé

Vår affärsidé är att ge kunden optimal transportekonomi genom att utveckla och tillverka kundanpassade släp för tunga fordon.

Vision

Vår vision är att alltid vara det ledande företaget i vår bransch.