Asfaltläggning
2020-06-15

Asfaltläggning se filmklippet

Asfaltläggning med en optimal kombination.
Lastväxlarsläp LT10-20 och två ASF16 flak.
Se filmklippet på vår YouTube kanal