2021-08-25

Vi är redo för BK4 – Är du?

CMT och Parator erbjuder gemensamt kompletta ekipage för BK4. I stort sett alla CMTs produkter går att få såväl med lastväxlarram som med tippram. Tillsammans med Parators premiumsläp erbjuder vi produkter optimerade för BK4, men samtidigt med en så låg egenvikt att de är attraktiva även för BK1. Bilbyggnationerna gör vi i våra anläggningar i Tjustorp och Bollnäs.

Se filmen när Harlösa Last & Transport visar hur tippning med ett 74-tons ekipage ska gå till här!