CMT och Parator Organisation
2019-01-27

Parator och CMT går samman.

Nu går Nordens två ledande utvecklare och tillverkare av flak och släp – CMT och Parator – samman och bildar en ny stark kraft på den nordiska transportmarknaden.

• CMT är sedan många år Skandinaviens ledande tillverkare av kundanpassade lastbehållare och flak.
• Parator tillverkar släp och tillhör spetsföretagen när det gäller att ta fram nya fordonskombinationer.

Delade värderingar
– Skälet till samgåendet är inte minst att vi delar de värderingar om kundanpassning, innovation och kvalitet som gjort oss ledande. Vi är båda producerande bolag och tillsammans kan vi nu driva projekt som redan från början maximerar nyttolast och flexibilitet, kommenterar CMT:s VD Martin Wåhlin.

– Fördelen med att fläta samman våra organisationer är att vi kan presentera mer kompletta lösningar till våra kunder. Det ger oss möjlighet att ännu bättre tillgodose våra kunders önskemål och krav. Med gemensam produktions- och konstruktionsavdelning kan vi anpassa och utveckla ett konkurrenskraftigt ekipage redan från första muttern, menar Per Olsson, VD på Parator.

Starkare säljorganisation
En annan fördel är den nya och starkare försäljningsorganisationen, som nu omfattar elva nordiska representanter i Sverige, Norge och Finland – från Kokkola i norr till Malmö i söder.

Tillsammans blir CMT och Parator rustade att möta de många nya krav och förändringar som väntas i transportbranschen, samtidigt som bolaget får resurser att möta en växande efterfrågan på nya transport- och miljöekonomiska lösningar.

Bättre transportekonomi
– Tillsammans kan vi bidra till att våra lastbilsekipage kan transportera mer gods och därmed minska trycket på lastbilstrafiken på våra vägar och i stadsmiljön. Det tjänar både åkerierna och miljön på, understryker Per Olsson.

– Genom samgåendet får vi kapacitet att stärka våra kunders konkurrenskraft med skräddarsydda produkter med hög nyttolast, flexibilitet och stor valfrihet för optimal transportekonomi, avslutar en nöjd Martin Wåhlin.

CMTs sortiment hittar du på cmt.se