Referensblad
2019-09-23

Lastväxlarvagn – 4 axlad

Det senaste året har verksamheten varit febril i norra Sverige och Finland. Bland annat har Everettsons grävmaskiner och lastbilar varit engagerade i rivning och flyttning av de fastigheter som lösts in av gruvverksamheten i Malmberget. ”K-märkta fastigheter har flyttats medan andra har rivits”, berättar Thomas. 

Till sin hjälp har företaget sedan en tid tillbaka två nya fyraxlade 38-tons Parator-lastväxlarvagnar av modellen LX18-20. Och Thomas är redan nöjd. Läs mer om varför